Odczyty wodomierzy

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją dot. występowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przypadków zachorowań na COVID-19 wywołaną wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) wprowadzamy zaostrzone zasady pracy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wysowej.

Podjęta została decyzja o wprowadzeniu działań o charakterze profilaktycznym związanych przede wszystkim z kontaktem naszych pracowników z odbiorcami świadczonych usług. Biorąc pod uwagę powyższe pragniemy poinformować, że od dnia:

tj. 16.03.2020 r. do odwołania:

  • Inkasenci ZGKiM nie będą dokonywać odczytów wodomierzy,
  • rzeczywiste odczyty wodomierzy należy zgłaszać WYŁĄCZNIE telefonicznie 18 3532007, na adres
    e-mail: 
    zgkim@usciegorlickie.pl, lub poprzez formularz „Przekaż stan licznika” na stronie www.zgkimwysowa.pl,
  • w przypadku braku odczytu wodomierza faktury zostaną wystawione w oparciu o średnie zużycie wody z ostatnich 2 okresów obrachunkowych.

Zaznaczamy, że podjęte działania mają charakter wyłącznie prewencyjny – ZGKiM w Wysowej mając na uwadze zarówno bezpieczeństwo pracowników, jak i naszych Klientów, chce w ten sposób do minimum ograniczyć bezpośredni kontakt. Z chwilą zmniejszenia ryzyka związanego z wirusem SARS-CoV-2 (KORONAWIRUS) dotychczasowy sposób funkcjonowania Zakładu zostanie przywrócony.

Pragniemy również poinformować, że powyższa sytuacja nie wpłynie na zapewnienie ciągłości dostaw wody, a także odbioru ścieków.

Odczyty wodomierzy

Accessibility Toolbar