INFORMACJE – ODPADY

Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Uście Gorlickie uprzejmie prosimy, aby worki z odpadami były wystawione przy trasach przejazdów samochodów zbierających odpady komunalne w dniu odbioru do godziny 7:00. Worki z odpadami komunalnymi wystawione po godzinie 7:00 lub po przejeździe samochodu odbierającego odpady będą zbierane dopiero w następnym terminie przewidzianym przez harmonogram odbioru odpadów.

Jednocześnie przypominamy o możliwości oddawania odpadów zbieranych selektywnie do Gminnego PSZOK.

TUTAJ sprawdzisz trasę zbiórki odpadów.

Osoby zainteresowane wynajęciem kontenera na cele budowlane prosimy o kontakt z firmą:

  1. SUEZ POŁUDNIE Sp. z o.o. – Oddział w Nowym Sączu pod nr tel. +48 18 53 14 500 lub +48 18 53 14 501,
  2. PUK EMPOL Sp. z o.o. pod nr tel. +48 18 35 39 792

INFORMACJE – ODPADY
Tagged on:                     

Accessibility Toolbar